English Latviešu Russian
Home > Muzeji

Muzeji

Å is ir viens no iespaidÄ«gākajiem RÄ«gas muzeju sarakstiem. Muzeja apmeklējums Ā intelektuāli papildinās JÅ«su zināŔanas par pieņemamu cenu ikvienam. AtseviŔķos muzejos ieeja ir bezmaksas, vai arÄ« pa ziedojumiem.
Izsmalcinātām dāmām iesakām apmeklēt Porcelāna muzeju, kas iepazīstinās ar Rīgā ražotā porcelāna tradīcijām un porcelāna dizaina attīstību no 19. gs. vidus.
Savukārt ikvienu vīrieti aizraus Rīgas motormuzeja seno spēkratu piedāvājums.
Skolniekiem vislielāko interesi varētu raisÄ«t Latvijas UgunsdzēsÄ«bas muzejs, kurā ir apskatāmas ne tikai ugunsdzēsēju formas, bet arÄ« Ä«stas ugunsdzēsēju maŔīnas no 19.gs.beigām lÄ«dz mÅ«sdienām.
Ikvienam sevi cienoÅ”am studentam bÅ«tu jaaplÅ«ko studentu karceri, kas atrodas LU galvenajā ēkā.
Sporta mīļotājiem būtu aizraujoŔi aplūkot sporta atribūtiku un sporta presi no 19.gs.otrās puses līdz pat mūsdienām.
Ja vēlaties izzināt senlatvieÅ”a zemnieka vai zvejnieka dzÄ«ves apstākļus, jums noteikti bÅ«tu jāapmeklē Latvijas Etnogrāfiskais BrÄ«vdabas muzejs.
Savukārt par turīgā Rīdzenieka dzīves apstākļiem 17.-18.gs.stāsta Mencendorfa nams.
Mākslas cienītājiem pieejams viens no plaŔākajiem muzeju klāstiem, kas ļauj ne tikai iepazīties ar profesionālās mākslas attīstību Latvijā no 18. gadsimta vidus līdz mūsdienām, bet arī iepazīt Naivās mākslas muzeja NOASS izstādes.
BY NAME:

karamuzejs92

Kara muzejs

Muzeja krājums veidojies laika periodā no 1916.gada lÄ«dz mÅ«sdienām. Kara muzeja kolekcijās atrodas priekÅ”meti jau no 15.gs., tomēr krājuma lielāko un nozÄ«mÄ«gāko daļu veido priekÅ”meti par Latvijas 20.gs. militāri politisko vēsturi. Muzeja pamatkrājumā paÅ”laik ir 22 kolekcijas ar vairāk nekā 200 tÅ«kst. muzeja priekÅ”metiem.

More info >

arhitektuuras muz000401

Latvijas Arhitektūras muzejs

Latvijas ArhitektÅ«ras muzeja fondos ir vairāki tÅ«kstoÅ”i vienÄ«bu. Muzeja krājums ietver Latvijas arhitektu biogrāfisko rādÄ«tāju un ievērojamāko meistaru zÄ«mējumu kolekciju. Ar izstāžu un publikāciju palÄ«dzÄ«bu muzejs sniedz sabiedrÄ«bai priekÅ”statu par mÅ«sdienu arhitektÅ«ras attÄ«stÄ«bu un veido izpratni par tās lomu pasaules kultÅ«rā. Muzejam nav pastāvÄ«gas ekspozÄ«cijas.

More info >

arsenals3

Izstāžu zāle "ARSENĀLS"

Arsenālā atrodami tēlotājas mākslas darbi, kas radÄ«ti Latvijā no 20.gadsimta otrās puses lÄ«dz mÅ«sdienām, un tie, kurus darinājuÅ”i latvieÅ”u izcelsmes mākslinieki pasaulē minētajā laika periodā.

More info >

literaturasunmakslasmuz51

Rakstniecības un mūzikas muzejs

RakstniecÄ«bas un mÅ«zikas muzejs savā piedāvājumā ir tikpat mainÄ«gs kā tā nosaukums laika gaitā. Muzejs savus apmeklētājus cenÅ”as pārliecināt, ka tajā rÅ«pÄ«gi glabātās rakstniecÄ«bas un mÅ«zikas vēstures liecÄ«bas ir derÄ«gas viņa ikdienas labākai izpraÅ”anai.

More info >

rigasbirzasmuzejs

MĀKSLAS MUZEJS RÄŖGAS BIRŽA

Kolekcija ir bagāta, un interpretācijas iespējas ir plaÅ”as. Par to ir parÅ«pējuÅ”ies iepriekŔējo paaudžu kolekcionāri, atstājot pilsētai daudzveidÄ«gus dāvinājumus. EkspozÄ«cija veidota, hronoloÄ£iski sistematizējot mākslinieciski kvalitatÄ«vākos 16.ā€“19. gs. darbus pēc nacionālo skolu un žanru principa.

More info >

dizainaun makslasmuz2

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs

DekoratÄ«vās mākslas un dizaina muzejs dibināts kā latvieÅ”u profesionālās dekoratÄ«vi lietiŔķās mākslas muzejs, un tajā glabājas galvenokārt Latvijas mākslinieku radÄ«tie dekoratÄ«vās mākslas un dizaina darbi. Muzeja krājumu veido septiņas kolekcijas: tekstilmākslas, keramikas un porcelāna, metālmākslas, ādas mākslas, dekoratÄ«vā koka mākslas, stikla mākslas un visjaunākā ā€“ dizaina kolekcija.

More info >

porcelanamuz

RÄŖGAS PORCELĀNA MUZEJS

Muzejā var iepazÄ«ties ar RÄ«gā ražotā porcelāna tradÄ«cijām un porcelāna dizaina attÄ«stÄ«bu no 19. gs. vidus lÄ«dz 20. gs. 90. gadiem, kā arÄ« ar porcelāna mākslas procesiem mÅ«sdienās. Apmeklētāji tiek aicināti darboties porcelāna veidoÅ”anas un apgleznoÅ”anas darbnÄ«cā.

More info >

farmacijasmuzaptieku-attistiba

FARMĀCIJAS MUZEJS

EkspozÄ«cijā parādÄ«ta aptieku trauku evolÅ«cija no sendienām lÄ«dz mÅ«sdienām, to formu un materiālu daudzveidÄ«ba(akmens, māla, koka, stikla, porcelāna utt.) un raksturÄ«gais dizains. Iespēja ielÅ«koties mistiskajā viduslaiku alÄ·Ä«miÄ·a laboratorijā un iztēloties filozofijas akmens un mūžīgās jaunÄ«bas eliksÄ«ra tapÅ”anas metodes - destilāciju, sublimāciju utt.

More info >

artist1

Latvijas mākslinieku savienības muzejs

Šodien LMS muzeja krājumā ir vairāk kā 15 000 mākslas darbu: 2702 gleznas, 8430 grafikas, plakāti, akvareļi, pasteļglezniecības darbi. Daļa no muzeja krājuma ir iekļauti Nacionālajā muzeja krājumā, kas apliecina kolekcijas valstisko nozīmīgumu.

More info >

sportamuzejs12

Latvijas sporta muzejs

Muzeja krājumā glabājas apmēram 30 000 vienÄ«bas ā€“ medaļas, kausi, balvas, sporta nozÄ«mes, dokumenti, programmas, fotogrāfijas, afiÅ”as un plakāti, albumi, sporta inventārs un apģērbs, sporta atribÅ«tika, audio un video materiāli, un periodiskie izdevumi, aptverot laika posmu no 19. gadsimta otrās puses lÄ«dz mÅ«sdienām.

More info >

fotogrfijasmuz

Latvijas fotogrāfijas muzejs

Latvijas Fotogrāfijas muzeja pastāvÄ«gā ekspozÄ«cija ā€žFotogrāfijas attÄ«stÄ«ba Latvijā. 1839. ā€“ 1940.ā€ ir izvietota trÄ«s zālēs un tā ietver eksponātus gan no Latvijas Fotogrāfijas muzeja, gan RÄ«gas Vēstures un kuÄ£niecÄ«bas muzeja krājuma, gan privātkolekcijām

More info >

mencendorfssiena

Mencendorfa nams

RÄ«dzinieku mājaā€“muzejs iepazÄ«stina apmeklētājus ar turÄ«ga rÄ«dzinieka sadzÄ«ves kultÅ«ras tradÄ«cijām. EkspozÄ«cijas lielāko daļu veido unikāli 17.-18.gs. griestu un sienu gleznojumi. Tiem ir pieskaņoti vēsturiski interjeru priekÅ”meti no RÄ«gas vēstures un kuÄ£niecÄ«bas muzeja krājuma, radot katrai telpai citādu raksturu un noskaņu.

More info >

balturota

Baltu rotas

muzejs & veikals
Senatnē rotas ne tikai saturēja apģērbu un greznoja valkātāju, bet arÄ« liecināja par tā mantisko un sabiedrisko stāvokli un etnisko piederÄ«bu. Bet kā gan rotājās senais rÄ«dzinieks un rÄ«dziniece pirms 800 gadiem un senāk? Ko stāsta rotas par laiku vēl pirms RÄ«gas raÅ”anās?

More info >

Latvijas-Tautas-fronte-1

Tautas frontes muzejs

Ikviens interesents var iepazÄ«ties ar dokumentiem, fotogrāfijām, kinohronikām, kas ataino Atmodas laika vēsturiskos procesus, notikumus un to dalÄ«bniekus. Muzejs glabā vēsturiskās liecÄ«bas par lielāko Latvijas valstiskās neatkarÄ«bas atjaunoÅ”anas perioda tautas kustÄ«bu ā€“ Latvijas Tautas fronti, ā€“ kurai ir nozÄ«mÄ«ga vieta un loma Latvijas valstiskuma atjaunoÅ”anā.

More info >

Rozentala muzejs

Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejs

JÅ«gendstila laika dzÄ«vokļa interjers, Jaņa Rozentāla daiļrade un sadzÄ«ve, vēsturiski fotouzņēmumi, kuros redzams pats mākslinieks, viņa Ä£imene un draugi. Jaņa Rozentāla drauga un domubiedra rakstnieka RÅ«dolfa Blaumaņa memoriālā istaba, kuras ekspozÄ«cija iepazÄ«stina ar dažādiem rakstnieka radoŔā darba aspektiem: literatÅ«ru, žurnālistiku un teātri.

More info >

jugendstils-89

RÄ«gas JÅ«gendstila muzejs

Muzeja ekspozÄ«cija iepazÄ«stina ar rÄ«dzinieka dzÄ«vokļa iekārtojumu 20. gadsimta sākumā. Muzeja ēka Alberta ielā 12 celta 1903. gadā kā K. PēkŔēna personÄ«gais nams, kurā lÄ«dz 1907. gadam dzÄ«vojis un strādājis izcilais latvieÅ”u arhitekts KonstantÄ«ns PēkŔēns (1859. ā€“ 1928.).

More info >

suta_un_belcovs-ekspoz-1

ROMANA SUTAS UN ALEKSANDRAS BEĻCOVAS MUZEJS

Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejs ir divām spilgtām Latvijas mākslas vēstures personībām, klasiskā modernisma pārstāvjiem veltīts muzejs, kas iekārtots abu mākslinieku memoriālajā dzīvoklī Rīgā, Elizabetes ielā 57a - 26.Muzeja kolekciju veido apmēram 4000 Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas mākslas darbi.

More info >

ugunsdzesejumuz11)

Latvijas Ugunsdzēsības muzejs

Muzeja ekspozÄ«cija iepazÄ«stina ar Latvijas ugunsdzēsÄ«bas vēsturi no 19.gadsimta vidus lÄ«dz mÅ«sdienām. Muzejā var aplÅ«kot: 19.gadsimta beigu un 20.gadsimta sākuma ugunsdzēsēju formas tērpus, Ä·iveres, darbarÄ«kus, apbalvojumus, rokas un mehāniskos sÅ«kņus, kā arÄ« ugunsdzēsēju automobili ā€žChevrolet Sixā€.

More info >

IslBG

LATVIJAS NACIONĀLĀ MĀKSLAS MUZEJA GALVENĀ ĒKA

Latvijas Nacionālais mākslas muzeja galvenā ēka KriÅ”jāņa Valdemāra ielā, kas pēc baltvācu arhitekta Vilhelma Neimaņa projekta uzbÅ«vēta 1905. gadā, ir viena no iespaidÄ«gākajām historisma stila celtnēm RÄ«gas bulvāru lokā. Tā ir pirmā Ä«paÅ”i muzeja vajadzÄ«bām bÅ«vētā celtne Baltijā.
Darba laiks:Ā SLĒGTS REKONSTRUKCIJAI LÄŖDZ 2015. GADAM

More info >

naivas_makslas_muzejs

Naivās mākslas muzejs NOASS

Muzeja darbÄ«bas mērÄ·i ir naivās mākslas autoru darbu vākÅ”ana, to saglabāŔana, pētÄ«Å”ana un popularizÄ“Å”ana. Muzeja uzdevums ir nākamajām paaudzēm saglabāt naivās mākslas kultÅ«rvēsturisko mantojumu un izmantot to iedzÄ«votāju izglÄ«toÅ”anas darbā. ÄŖpaÅ”u vērÄ«bu pievērÅ” mÅ«sdienu Latvijas naivās mākslas gleznotāju, tēlnieku un citu nozaru darbu apzināŔanai, saglabāŔanai un pamata ekspozÄ«cijas izveidoÅ”anai muzejā.

More info >

upiits.muz.kabinets1

Andreja UpīŔa memoriālais muzejs

Andrejs UpÄ«ts ar Ä£imeni uz Å”o dzÄ«vokli pārceļas 1951.gada janvārÄ« un nodzÄ«vo te mūža pēdējos deviņpadsmit gadus.Apmeklētājiem muzejā pieejamas trÄ«s memoriālās istabas ā€“ darba kabinets, viesistaba, ēdamistaba un atvērtā viesistaba izstāžu zāle, kur notiek izstādes un sarÄ«kojumi.

More info >

LU.vestures.muzejs.karceris

LU Vēstures muzejs

LU Vēstures muzejs kalpo mācÄ«bu un zinātniskiem mērÄ·iem, kā arÄ« Latvijas Universitātes kultÅ«rvēsturisko vērtÄ«bu popularizÄ“Å”anai. Muzejā ikvienam ekskursiju vai konsultāciju veidā ir iespēja iepazÄ«ties ar daudzveidÄ«giem materiāliem ā€“ fotogrāfijas, dokumenti, priekÅ”meti, grāmatas ā€“ par Universitātes priekÅ”vēsturi, dibināŔanu, attÄ«stÄ«bu un pārmaiņām lÄ«dz mÅ«sdienām; par personÄ«bām, kuras studējuÅ”as vai strādājuÅ”as Latvijas Universitātē un devuÅ”as lielu ieguldÄ«jumu akadēmiskajā, zinātniskajā, saimnieciskajā, kā arÄ« kultÅ«ras darbā.

More info >

dabasmuzej4

Latvijas Dabas muzejs

Muzejs vāc un glabā Latvijas un pasaules dabas kolekcijas, veic muzeja krājuma zinātnisko izpēti un popularizÄ“Å”anu ekspozÄ«cijās, izstādēs un citos darbÄ«bas veidos, kā arÄ« vispusÄ«gi izmanto muzejiskās vērtÄ«bas vides izglÄ«tÄ«bas darbā.

More info >

kris.barons

KriÅ”jāņa Barona muzejs

Muzejs iekārtots Kārļa Barona dzÄ«voklÄ«, kur savas dzÄ«ves pēdējos četrus gadus pavadÄ«ja viņa tēvs KriÅ”jānis Barons (1835-1923) Muzejā skatāma memoriālā istaba ar Dainu skapi (kopija) un Ŕūpuļkrēslu, ekspozÄ«cija par Kr. Barona dzÄ«vi un darbu, kā arÄ« izstāde par Baronu dzimtu.

More info >

Eduvarda.smilga.tearamaja

Eduarda Smiļģa Teātra muzejs

Muzeja misija ir atklāt Eduardu Smiļģi kā XX gadsimta izcilāko personību Latvijas teātra mākslā; vākt, saglabāt un popularizēt liecības par Latvijas skatuves mākslu visā attīstības gaitā līdz mūsu dienām, modinot un uzturot sabiedrībā interesi par teātri kā nozīmīgu Latvijas kultūras un sabiedriskās dzīves sastāvdaļu.

More info >

akurateramuzejss

Jāņa Akuratera muzejs

Šobrīd Akuratera muzejā aplūkojamas piecas telpas, kurās 20.gs.30.gados dzīvoja dzejnieks Jānis Akuraters ar ģimeni. Rakstnieka kabinets atklāj viņa personības savdabību, daudzpusību un daiļradi. Rakstāmgalds glabā liecības par Akuratera literāriem darbiem, sabiedrisko darbību, ceļojumiem u.c.

More info >

ojars.vacietis4

Ojāra VācieŔa Memoriālais Muzejs

Ojāra VācieÅ”a memoriālā muzeja krājumā glabājas 20 279 vienÄ«bas: dzejnieka personÄ«gās lietas, rokraksti, dzejoļu klades, piezÄ«mju grāmatiņas, vēstules, fotogrāfijas, grāmatas, rakstāmpiederumi, rakstāmmaŔīnas, sniegpārsliņas un daudzi citi interesanti priekÅ”meti. Daļu no tā visa muzeja apmeklētāji var apskatÄ«t Dzejnieka memoriālajās istabās, bet daļa glabājas muzeja krājumā.

More info >

dzelzcelamuzTE036

Latvijas dzelzceļa vēstures muzejs

Muzeja lielākais lepnums un vērtÄ«ba ir RitoŔā sastāva kolekcija, kurā ietilpst lokomotÄ«ves, vagoni un specializētā tehnika, kā arÄ« atseviŔķas ritekļu detaļas. Katrs saglabātais riteklis ir Ä«paÅ”s sava laikmeta tehnikas attÄ«stÄ«bas liecinieks un tam nav analoga pasaulē.

More info >

dauderi

Latvijas Kultūras muzejs "Dauderi"

KopÅ” 2010. gada janvāra Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam tika pievienots Latvijas KultÅ«ras muzejs "Dauderi" un tas kļuvis par Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodaļu. "Dauderi" izvietoti vēsturiskā ēkā - bijuŔā "Waldschlƶssen" Ä«paÅ”nieka Ādolfa fon Bingnera Ä£imenes villā, kura no 1937. lÄ«dz 1940. gadam kalpojusi par Valsts un Ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa vasaras rezidenci.

More info >

brivdabasmuzej3

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs

Muzejā izveidotas latvieÅ”u zemnieku, amatnieku un zvejnieku sētas. Visās apskatāma pastāvÄ«gā ekspozÄ«cija ā€“ sadzÄ«ves un darba priekÅ”meti, interjera iekārtojums ā€“ , kas raksturo laika posmu, novadu un mājas saimnieku nodarboÅ”anos. Apmeklētāji var iepazÄ«ties ar Kurzemē dzÄ«vojoÅ”o lÄ«bieÅ”u zvejnieku, Latgales krievu vecticÄ«bnieku saimniecÄ«bām. 1997. gada 16. maijā tika atklāta ā€žJaunsaimniekuā€ sēta kā liecinājums 1920. gada Agrārajai reformai.

More info >

motormuzejs_1903

RÄ«gas Motormuzejs

RÄ«gas Motormuzejs ir lielākais seno spēkratu muzejs Baltijas valstÄ«s. Muzejs vāc, saglabā, pēta, restaurē un popularizē senos spēkratus kā industriālā mantojuma un materiālās kultÅ«ras sastāvdaļu. Muzejā apskatāma pastāvÄ«gā ekspozÄ«cija, kura veltÄ«ta seno automaŔīnu, motociklu un velosipēdu vēsturei Latvijā un pasaulē, aptverot laika posmu no 19.gs. pēdējās dekādes lÄ«dz 20. gs. nogalei.

More info >

paul.strad.med.muz-no-ieksam

Medicīnas vēstures muzejs

Muzeja krājumā glabājas vairāk nekā 203 000 vienÄ«bu. Katru gadu tiek rÄ«kotas tematiskās izstādes par sabiedrÄ«bā aktuālām un interesējoŔām tēmā. Muzeja pamatekspozÄ«cija ir izvietota četros stāvos, ievērojot laikmetu secÄ«bu.

More info >

okup.muz_kopa

Okupācijas muzejs

Latvijas Okupācijas muzejs iepazÄ«stina ar Latvijas piecdesmit gadu okupācijas (1940ā€“1991) vēsturi. Muzeja ekspozÄ«cija vēsta par okupāciju varu politiku, par padomju un nacistu teroru, Latvijas valsts saimniecÄ«bas sagrāvi un totalitāro padomju un nacistu ideoloÄ£iju kultÅ«ras politiku, par Latvijas iedzÄ«votāju pretestÄ«bu okupācijas varām lÄ«dz neatkarÄ«gas Latvijas valsts atjaunoÅ”anai 1991. gadā.

More info >

The most comprehensive list of Museums in Riga.